Zážitková terapia pre deti s rakovinou

Darujte Váš príspevok, aby sa čo najviac detí s onkologickým ochorením mohlo zúčastniť táborov v centre zážitkovej terapie pre Strednú a Východnú Európu.

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.